Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rejeter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ném lại
  • Rejeter un poisson dans l'eau
   ném lại con cá xuống nước
 • hắt quẳng lại, đẩy lùi
  • Rejeter une balle
   hắt quả bóng
  • rejeter l'ennemi
   đẩy lùi quân dịch
 • tuôn ra, thổ ra
  • Matières rejetées par un volcan
   chất do núi lửa tuôn ra
  • malade qui rejette les aliments
   người bệnh thổ thức ăn ra
 • đưa sang, đưa xuống
  • Rejeter un mot à la fin de la phrase
   đưa một từ xuống cuối câu
 • làm cho sa vào, làm cho rơi vào
  • Rejeter quelqu'un dans le doute
   làm cho ai (sa vào tình trạng) ngờ vực
 • đổ, trút
  • Rejeter une faute sur quelqu'un
   đổ lỗi cho ai
 • loại bỏ, bỏ
 • gạt đi, bác, bác bỏ
  • Rejeter un projet de loi
   bác một dự án luật
 • ruồng bỏ
  • Rejeté de la société
   bị xã hội ruồng bỏ
nội động từ
 • ra tược; đâm chồi (cây)
Related search result for "rejeter"
Comments and discussion on the word "rejeter"