Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
délicat
Jump to user comments
tính từ
 • tinh tế
  • Plaisirs délicats
   thú vui tinh tế
  • Dentelle délicate
   bức đăng ten tinh tế
  • Mets délicat
   món ăn ngon
 • tế nhị
  • Point délicat
   điểm tế nhị
  • Un ami délicat
   một người bạn tế nhị
  • Délicate attention
   sự quan tâm tế nhị
 • mảnh dẻ, yếu ớt, ẻo lả
  • Enfant délicat
   đứa trẻ ẻo lả
  • Fleur délicate
   bông hoa dễ hỏng
 • khó tính
  • Être fort délicat sur le manger
   rất khó tính về cái ăn
 • khó xử
  • Situation délicate
   tình thế khó xử
danh từ
 • người khó tính
Related search result for "délicat"
Comments and discussion on the word "délicat"