Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
empire
/'empaiə/
Jump to user comments
danh từ
 • đế quốc; chế chế
 • (định ngữ) Empire (thuộc) kiểu đế chế Na-po-lê-ông I (quần áo, đồ đạc)
 • sự khống chế hoàn toàn, sự kiểm soát hoàn toàn
IDIOMS
 • Empire City
  • thành phố Niu-óoc
 • Empire Day
  • ngày sinh hoàng hậu Vích-to-ri-a (24 tháng 5)
 • Empire State
  • bang Niu-óoc
Related words
Related search result for "empire"
Comments and discussion on the word "empire"