Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Quang Triều
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Trần Nguyên Đạo, Trần Nguyên Thụ; 1287 - Tức Mặc, Thiên Trường - nay thuộc Nam Hà - 1325) Hiệu là Cúc Đường chủ nhân và Vô Sơn ông. Con cả Trần Quốc Tảng, cháu nội Trần Quốc Tuấn và anh vợ của vua Trần Anh Tông. Năm 14 tuổi Trần Quang Triều được phong tước Văn huệ vương. ông giỏi cả văn lẫn võ. Sau khi vợ mất, Trần Quang Triều xin về ở ẩn. Năm 1324 vua Trần Minh Tông lại triệu ông ra giao chức Nhập nội kiểm hiệu tư đồ, chẳng bao lâu thì mất
Related search result for "Trần Quang Triều"
Comments and discussion on the word "Trần Quang Triều"