Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
aurora
/ɔ:'rɔ:rə/
Jump to user comments
danh từ
 • Aurora nữ thần Rạng đông
 • ánh hồng lúc bình minh, ánh ban mai (trên bầu trời)
 • cực quang
  • aurora borealis
   bắc cực quang
  • aurora australis
   nam cực quang
Related search result for "aurora"
Comments and discussion on the word "aurora"