Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), English - Vietnamese)
cocotte
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (ngôn ngữ nhi đồng) gà mái
 • (thân mật) người đàn bà lẳng lơ
 • (thân mật) con nghẽo thân yêu
  • Hue cocotte!
   Tiến lên, con nghẽo thân yêu của tôi!
 • nồi gang (để nấu ăn, có quai, có vung)
  • cocotte minute
   như autocusiseur, autocuiseur
Related search result for "cocotte"
Comments and discussion on the word "cocotte"