Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
continuer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tiếp tục
  • Le présent continue l'oeuvre du passé
   hiện tại tiếp tục sự nghiệp của quá khứ
 • kéo dài ra
  • Continuer un mur
   kéo dài một bức tường ra
nội động từ
 • tiếp tục
  • La pluie continue
   mưa tiếp tục
  • La lutte continue
   cuộc đấu tranh tiếp tục
  • Continuer à dormir
   tiếp tục ngủ
 • nói tiếp, đi tiếp
  • Moi, continue-t-il, je n'ai pas peur
   Hắn nói tiếp tục : " Tôi thì tôi không sợ"
 • chạy dài ra
  • La route continue jusqu'à Hanoï
   con đường chạy dài ra đến tận Hà Nội
Related search result for "continuer"
Comments and discussion on the word "continuer"