Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
coupure
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • vết đứt
  • Se faire une coupure à la main
   bị đứt tay
 • hố; chỗ đứt
 • (nghĩa bóng) sự cắt xén (một vài đoạn trong bài văn...)
 • (nghĩa bóng) sự gián đoạn, sự ngăn cách; hố ngăn cách
 • sự cắt (điện, nước)
 • giấy bạc lẻ
 • (Coupures des journaux) bài cắt (ở báo ra)
 • (số nhiều) thuốc lá vụn
Related words
Related search result for "coupure"
Comments and discussion on the word "coupure"