Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
couronne
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • vòng, vành
  • Couronne de fleurs d'oranger
   vòng hoa cam (đội lên đầu cô dâu)
  • Couronne mortuaire
   vòng hoa tang
  • Couronne circulaire
   (toán học) vành tròn
 • (nghĩa bóng) phần thưởng; vinh quang
  • Décerner une couronne à quelqu'un
   tặng phần thưởng cho ai
 • mũ miện (của vua chúa...)
 • ngôi vua, ngai vàng, nhà vua
 • vòng cạo tóc (trên đỉnh đầu thầy tu)
 • (giải phẫu) thân răng
 • (động vật học) vành chân (ở phía trên móng chân ngựa)
 • (y học) chụp, răng
 • công sự hình bán nguyệt
 • đồng curon (tiền Đan Mạch, Na Uy, Tiệp Khắc...)
  • couronne d'épines
   (nghĩa bóng) nỗi thống khổ
  • couronne solaire
   (thiên (văn học)) nhật hoa
Related search result for "couronne"
Comments and discussion on the word "couronne"