Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cygne
Jump to user comments
{{con thiên nga}}{{cygne}}
danh từ giống đực
 • (động vật học) chim thiên nga
 • lông tơ thiên nga
  • Manteau garni de cygne
   áo choàng lót lông tơ thiên nga
  • chant du cygne
   (tác phẩm) tuyệt bút (của một bậc thiên tài)
  • cou de cygne
   cổ thiên nga (cao mà mềm mại)
  • en col de cygne
   hình cổ thiên nga
  • Signe
Related search result for "cygne"
Comments and discussion on the word "cygne"