Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
daylight
/'deilait/
Jump to user comments
danh từ
 • ánh nắng ban ngày; (nghĩa bóng) sự công khai
  • in broad daylight
   giữa ban ngày, thanh thiên bạch nhật; ai cũng biết, mọi người đều thấy
 • lúc tảng sáng, bình minh, rạng đông
  • before daylight
   trước rạng đông
 • (số nhiều) (từ lóng) mắt
 • khoảng trống, khoảng cách giữa hai vật gì, như giữa hai con thuyền trong cuộc đua, giữa ngấn rượu với mép cốc...)
  • no daylight
   đổ thật đầy (rượu vào cốc)
  • to show daylight
   rách, hở nhiều chỗ (quần áo)
IDIOMS
 • to admit (knock, let, shoot) daylight into somebody
  • (từ lóng) đâm ai; bắn ai
 • to let daylight into something
  • (thông tục) đưa cái gì ra công khai, công bố cái gì
  • nhìn thấy tia hy vọng; tìm thấy con đường thoát khỏi bế tắc khó khăn
Related words
Related search result for "daylight"
Comments and discussion on the word "daylight"