Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dark
/dɑ:k/
Jump to user comments
tính từ
 • tối, tối tăm, tối mò; mù mịt, u ám
  • it is gretting dark
   trời bắt đầu tối
  • a dark moonless night
   một đêm tối trời không trăng sao
  • a dark sky
   bầu trời u ám
 • ngăm ngăm đen, đen huyền
  • a dark skin
   da ngăm đen
  • dark eyes
   mắt huyền
 • thẫm sẫm (màu)
 • mờ mịt, mơ hồ, không rõ ràng, không minh bạch
  • a dark future
   tương lai mờ mịt
 • tối tăm, dốt nát, ngu dốt
  • in the darkess ignorance
   trong sự ngu dốt tối tăm tột bậc
 • bí mật, kín đáo, không ai hay biết gì, không cho ai biết điều gì
 • buồn rầu, chán nản, bi quan
  • to look on the dark side of thing
   bi quan
 • đen tối, ám muội; ghê tởm, nham hiểm, cay độc
  • dark thoughts
   ý nghĩ đen tối
  • a dark crime
   tội ác ghê tởm
  • dark humour
   tính hóm hỉnh cay độc
IDIOMS
 • the dark ages
  • thời kỳ Trung cổ; đêm trường Trung cổ
 • the Dark Continent
  • Châu phi
 • a dark horse
  • (xem) horse
danh từ
 • bóng tối, chỗ tối; lúc đêm tối, lúc trời tối
  • at dark
   lúc đêm tối, lúc tối trời
  • before dark
   lúc tối trời, lúc màn đêm buông xuống
 • (nghệ thuật) chỗ tối; màu tối (trên một bức hoạ)
  • the lights and darks of a picture
   chỗ sáng và chỗ tối của một bức hoạ
 • sự tối tăm, sự ngu dốt; sự không biết gì
  • to be in the dark about someone's intentions
   không biết về ý định của ai
  • to keep somebody in the dark
   giữ bí mật đối với ai, không cho ai biết điều gì
  • to live in the dark
   sống trong cảnh tối tăm ngu dốt
IDIOMS
 • in the dark of the moon
  • lúc trăng non
 • to leap in the dark
  • làm một việc mạo hiểm liều lĩnh, nhắm mắt nhảy liều
Related search result for "dark"
Comments and discussion on the word "dark"