Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
day
/dei/
Jump to user comments
danh từ
 • ban ngày
  • the sun gives us light during the day
   ban ngày mặt trời cho ta ánh sáng
  • by day
   ban ngày
  • it was broad day
   trời đã sáng rõ; giữa ban ngày
  • at break of day
   lúc bình minh, lúc rạng đông
  • in the blaze of day; in the full light of day
   đứng giữa trưa, giữa ban ngày
  • clear as day
   rõ như ban ngày
  • the eye of day
   mặt trời
 • ngày
  • solar (astronimical, nautical) day
   ngày mặt trời (tính từ 12 giờ trưa);
  • civil day
   ngày thường (tính từ 12 giờ đêm)
  • every other day; day about
   hai ngày một lần
  • the present day
   hôm nay
  • the day after tomorow
   ngày kia
  • the day before yesterday
   hôm kia
  • one day
   một hôm; một lần; một ngày nào đó
  • one of these days
   một ngày nào đó (trong tương lai)
  • some day
   một ngày nào đó
  • the other day
   hôm nọ, hôm trước; cách đây không lâu, mới rồi
  • day in, day out
   ngày ngày, ngày lại ngày
  • day by; day after day; from day to day
   ngày nọ kế tiếp ngày kia, ngày này qua ngày khác
  • all day long
   suốt ngày
  • every day
   hằng ngày
  • three times a day
   mỗi ngày ba lần
  • far in the day
   gần hết ngày, đã xế chiều
  • the first day [of the week]
   ngày chủ nhật
  • day of rest
   ngày nghỉ
  • day off
   ngày nghỉ (của người đi làm)
  • at-home day
   ngày tiếp khách ở nhà
  • day out
   ngày đi chơi
  • this day week
   ngày này tuần trước; ngày này tuần sau
  • this day month
   ngày này tháng trước; ngày này tháng sau
 • ngày lễ, ngày kỷ niệm
  • the International Women's Day
   ngày Quốc tế phụ nữ (8 3)
  • the International Children's Day
   ngày Quốc tế thiếu nhi (1 6)
 • (số nhiều) thời kỳ, thời đại, thời buổi
  • in these days
   ngày nay, thời buổi này
  • in the old days; in the days of old (yore)
   thời xưa
  • in the school days
   thời tôi còn đi học
  • in the days ahead (to come)
   trong tương lai
 • thời, thời kỳ hoạt động, thời kỳ phồn vinh; thời kỳ thanh xuân; đời người
  • to have had (seen) one's day
   thời kỳ thanh xuân đã qua rồi, già mất quá rồi; quá thời rồi
  • to the end of one's day
   cho đến tận cuối đời, cho đến tận lúc chết
  • one's early days
   thời kỳ thơ ấu
  • chair days
   thời kỳ già nua
  • his day is gone
   nó hết thời rồi
  • his days are numbered
   đời hắn chỉ còn tính từng ngày, hắn gần kề miệng lỗ rồi
 • ngày thi đấu, ngày giao chiến; sự chiến thắng, sự thắng lợi
  • to carry (win) the day
   thắng, thắng trận
  • to lose the day
   thua, thua trận
  • the day is ours
   chúng ta đã thắng
 • (địa lý,địa chất) mặt ngoài; vỉa nằm sát mặt đất
IDIOMS
 • as the day is long
  • đặc biệt, vô hạn, vô cùng, hết sức
   • to be as happy as the day is long
    vô cùng sung sướng
   • to be as industrious as the day is long
    hết sức cần cù
 • to be on one's day
  • sung sức
 • between two days
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ban đêm
 • to call it a day
  • (thông tục) thế là xong một ngày làm việc; thế là công việc trong ngày đã hoàn thành
 • to come a day before the fair
  • đến sớm (không bỏ lỡ cơ hội)
 • to come a day after the fair
  • đến muộn (bỏ lỡ mất cơ hội)
 • the creature of a day
  • cái phù du, cái nhất thời; người nổi tiếng một thời
 • fallen on evil days
  • sa cơ lỡ vận
 • to end (close) one's days
  • chết
 • every dog has his day
  • (tục ngữ) không ai là phải chịu cảnh khổ mãi; (ai giàu ba họ) ai khó ba đời
 • to give somebody the time of day
  • chào hỏi ai
 • if a day
  • không hơn, không kém; vừa đúng
   • she is fifty if she is a day
    bà ta vừa tròn 50 tuổi
 • it's all in the day's work
  • đó chỉ là chuyện thông thường vẫn làm hằng ngày thôi
 • to keep one's day
  • đúng hẹn
  • dành riêng ngày để tiếp khách (trong tuần)
 • to know the time of day
  • tỉnh táo; khôn ngoan, láu cá
 • to live from day to day
  • sống lay lất, sống lần hồi qua ngày
 • to make a day of it
  • hưởng một ngày vui
 • men of the day
  • những người của thời cuộc
 • to name the days
  • (xem) name
 • red-letter day
  • (xem) red-letter
Related search result for "day"
Comments and discussion on the word "day"