Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
delight
/di'lait/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vui thích, sự vui sướng
  • to give delight to
   đem lại thích thú cho
 • điều thích thú, niềm khoái cảm
  • music is his chief delight
   âm nhạc là cái thích thú nhất của anh ta
IDIOMS
 • to the delight of
  • làm cho vui thích
 • to take delight in
  • ham thích, thích thú
ngoại động từ
 • làm vui thích, làm vui sướng, gây khoái cảm, làm say mê
  • to be delighted
   vui thích, vui sướng
nội động từ
 • thích thú, ham thích
  • to delight in reading
   ham thích đọc sách
Related search result for "delight"
Comments and discussion on the word "delight"