Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dignity
/'digniti/
Jump to user comments
danh từ
 • chân giá trị
  • the dignity of labour
   chân giá trị của lao động
 • phẩm giá, phẩm cách; lòng tự trọng
  • human dignity
   nhân phẩm
  • beneath one's dignity
   không xứng đáng với phẩm cách của mình
  • to stand upon one's dignity
   tự trọng, giữ phẩm giá của mình
 • chức tước cao, chức vị cao
 • thái độ chững chạc, thái độ đường hoàng; vẻ nghiêm trang
Related search result for "dignity"
Comments and discussion on the word "dignity"