Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fetch
/fetʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • hồn ma, vong hồn (hiện hình)
danh từ
 • mánh khoé; mưu mẹo
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự gắng sức
  • to take a fetch
   gắng sức
 • (hàng hải) đoạn đường phải chạy (đã quy định)
IDIOMS
 • to cast a fetch
  • cái bẫy, đặt bẫy
động từ
 • tìm về, đem về
  • to [go and] fetch a doctor
   tìm bác sĩ
 • làm chảy máu, làm trào ra
  • to fetch blood
   làm chảy máu ra
  • to fetch tears
   làm trào nước mắt
 • bán được
  • to fetch a hundred pounds
   bán được 100 đồng bảng
 • làm xúc động
 • làm vui thích; mua vui (cho ai)
 • làm bực mình, làm phát cáu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quyến rũ, làm mê hoặc, làm say mê
 • thở ra
  • to fetch a sigh
   thở dài
 • lấy (hơi)
 • đấm thụi, thoi
  • to fetch someone a blow
   thụi ai một quả
IDIOMS
 • to fetch away
  • thoát khỏi (sự ràng buộc); thoát ra
 • to fetch down
  • (như) to bring down ((xem) bring)
 • to fetch out
  • cho thấy rõ, bóc trần
 • to fetch up
  • nôn, mửa
  • dừng lại
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm xong
 • to fetch a compass
  • (xem) compass
 • to fetch and carry
  • làm chân đầu sai, làm chân điếu đóm
Related words
Related search result for "fetch"
Comments and discussion on the word "fetch"