Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
watch
/wɔtʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • đồng hồ quả quít; đồng hồ đeo tay
danh từ
 • sự canh gác, sự canh phòng
  • to keep a close (good) watch over
   canh phòng nghiêm ngặt
 • người canh gác, người canh phòng; người gác, người trực
 • tuần canh, phiên canh, phiên gác
 • (hàng hải) tổ trực (trên tàu thuỷ)
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự thức đêm; buổi thức đêm
IDIOMS
 • to be on the watch
  • canh phòng, canh gác
  • thấp thỏm chờ; cảnh giác chờ đón
nội động từ
 • thức canh, gác đêm
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) thức, thức đêm
  • to watch all night
   thức suốt đêm
ngoại động từ
 • canh gác; trông nom
  • to watch the clothes
   trông nom quần áo
 • rình, theo dõi
  • to watch a mouse
   rình một con chuột
  • the suspect is watched by the police
   kẻ tình nghi bị công an theo dõi
 • nhìn xem, quan sát, để ý xem
  • to watch the others play
   nhìn những người khác chơi
 • chờ
  • to watch one's opportunity
   chờ cơ hội
  • to watch one's time
   chời thời
IDIOMS
 • to watch after
  • nhìn theo, theo dõi
 • to watch for
  • chờ, rình
   • to watch for the opportunity to occur
    chờ cơ hội
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quan sát, để ý xem
   • to watch for the symptoms of measles
    quan sát triệu chứng của bệnh sởi
 • to watch out
  • chú ý, để ý, coi chừng
 • to watch over
  • trông nom, canh gác
 • to make someone watch his step
  • bắt ai phải vào khuôn phép, bắt ai phải phục tùng
 • to watch one's step
  • đi thận trọng (cho khỏi ngã)
  • giữ gìn, thận trọng (cho khỏi sai lầm, cho khỏi bị thua thiệt)
 • watched pot never boils
  • (xem) pot
Related search result for "watch"
Comments and discussion on the word "watch"