Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
get
/get/
Jump to user comments
ngoại động từ got, got, gotten
 • được, có được, kiếm được, lấy được
  • to get a living
   kiếm sống
  • to get little by it
   không được lợi lộc gì ở cái đó
  • to get fame
   nổi tiếng
 • nhận được, xin được, hỏi được
  • to get a telegram
   nhận được một bức điện tín
  • he couldn't get leave from his father
   nó không xin được phép của bố nó
 • tìm ra, tính ra
  • to get 9 on the average
   tính trung bình được 9
 • mua
  • to get a new hat
   mua một cái mũ mới
  • to get a ticket
   mua một cái vé
 • học (thuộc lòng)
  • to get something by heart
   học thuộc lòng điều gì
 • mắc phải
  • to get an illness
   mắc bệnh
 • (thông tục) ăn
  • to get one's breakfast
   ăn sáng
 • bắt được (cá, thú rừng...); đem về, thu về (thóc...)
 • (thông tục) hiểu được, nắm được (ý...)
  • I don't get you
   tôi không hiểu ý anh
  • to get it right
   hiểu một cách đúng đắn điều đó
  • to get the cue
   nắm được ngụ ý
 • đưa, mang, chuyền, đem, đi lấy
  • to get the table through the window
   chuyển cái bàn qua cửa sổ
  • get me a chair
   đi lấy cho tôi một cái ghế, mang cho tôi một cái ghế
 • bị, chịu
  • to get a blow
   bị một đòn
  • to get a fall
   bị ngã
  • to get one's arm broken
   bị gãy tay
  • to get it
   bị trừng phạt, bị mắng nhiếc
 • (thông tục) dồn (ai) vào thế bí, dồn (ai) vào chân tường; làm (ai) bối rối lúng túng không biết ăn nói ra sao
  • ah! I've got you there!
   à! thế là tôi làm cho anh bị bối rối nhé!
 • làm cho, khiến cho
  • to get somebody to speak
   làm cho ai phải nói
  • he could not get the door open
   hắn không làm thế nào mở được cửa ra
  • to get the low observed
   làm cho pháp luật được tôn trọng
  • to get somebody with child
   làm cho ai có mang
  • to get some job done
   làm xong một việc gì
 • sai ai, bảo ai, nhờ ai (làm gì)
  • to get one's hair cut
   đi cắt tóc
 • (thông tục) to have got có, phải
  • I've got very little money
   tôi có rất ít tiền
  • it has got to be done
   phải làm việc đó
 • sinh, đẻ (thú vật; ít khi dùng cho người)
 • tìm hộ, mua hộ, xoay hộ, cung cấp
  • to get [for] someone a football match ticket
   tìm mua (xoay hộ) cho ai một vé đi xem đá bóng
nội động từ
 • đến, tới, đạt đến
  • shall we get there in time?
   liệu chúng ta có đến đó kịp giờ không?
  • to get there
   (từ lóng) thành công
 • trở nên, trở thành, thành ra, đi đến chỗ
  • to get fat
   (trở nên) béo ra
  • to get old
   (trở nên) già đi
  • to get better
   đã đỡ, đã khá hơn (người ốm)
  • to get well
   đã khỏi (người ốm)
 • bắt đầu
  • to get to work
   khởi công, bắt đầu làm
  • they got talking
   chúng nó bắt đầu nói chuyện
 • (từ lóng) cút đi, chuồn
Related search result for "get"
Comments and discussion on the word "get"