Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fines
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính nhỏ nhắn, sự mỏng manh, sự nhẹ nhàng; độ mịn
  • Finesse d'une écriture
   chữ viết nhỏ
 • sự tinh vi, sự tế nhị
  • Finesse de jugement
   phán đoán tinh vi
 • sự tinh xảo, sự thanh tú, sự thanh tao
  • Finesse du pinceau
   nét vẽ tinh xảo
  • Finesse des traits
   nét mặt thanh tú
 • điều tế nhị
  • Les finesses d'une conversation
   những điều tế nhị trong câu chuyện
 • (từ cũ, nghĩa cũ) mưu mẹo khôn ngoan
Related search result for "fines"
Comments and discussion on the word "fines"