Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
force out
Jump to user comments
Noun
 • (môn bóng chày) cách loại một cầu thủ bằng cách đội phòng thủ ném quả bóng về mội cầu thủ phòng thủ đang giữ một chân trên chốt
Verb
 • đẩy hoặc di chuyển một vật dùng lực
  • force out the air
   đẩy không khí
 • đấm
 • phun
 • trục xuất, đuổi theo quy định
 • đẩy hoặc chèn vào vùng nhỏ, hẹp
 • di chuyển, đưa ra ngoài
 • chấm dứt sự thuê mướn, đuổi ai ra khỏi văn phòng hoặc vị trí
 • buộc phải rời
Related search result for "force out"
Comments and discussion on the word "force out"