Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
freshen
/'freʃn/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm tươi
 • làm mát mẻ, làm trong sạch
 • làm mới
 • làm ngọt (nước...)
nội động từ
 • tươi mát, mát ra
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mới đẻ con, lên sữa (bò cái)
 • ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thường) + up) tắm rửa thay quần áo
  • to freshen up after a long trip
   tắm rửa thay quần áo sau một cuộc đi dài
Related words
Related search result for "freshen"
Comments and discussion on the word "freshen"