Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fuyant
Jump to user comments
tính từ
 • chạy trốn
  • Fuyant gibier
   con thú săn chạy trốn
 • thoáng qua, vụt qua, trôi qua
  • Ombre fuyante
   bóng thoáng qua
  • L'heure fuyante
   thì giờ trôi qua
  • Four fuyant
   bóng xế tà
 • lùi xa
  • Horizon fuyant
   chân trời lùi xa
 • hớt ra phía sau
  • Front fuyant
   trán hớt ra phía sau
 • (nghĩa bóng) khó nắm, khó hiểu đúng (tính tình, người)
danh từ giống đực
 • đường lùi xa, đường tụ
  • le fuyant des cimes de montagne
   đường lùi xa của các ngọn núi
Related words
Related search result for "fuyant"
Comments and discussion on the word "fuyant"