Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
garçon
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • con trai
 • chàng trai, chàng thanh niên
 • trai chưa vợ
  • Rester garçon
   chưa vợ, ở độc thân
 • người hầu bàn, bồi bàn (ở tiệm cà phê)
 • người phụ việc
  • Garçon de cuisine
   người phụ bếp
  • enterrer sa vie de garçon
 • từ giã đời độc thân
  • garçon d'honneur
 • người phụ rể
Related search result for "garçon"
Comments and discussion on the word "garçon"