Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
intime
Jump to user comments
tính từ
 • sâu kín, tự trong lòng
  • Nature intime
   bản chất sâu kín
  • Conviction intime
   niềm tin tự trong lòng
 • mật thiết, thân thiết
  • Ami intime
   bạn thân thiết
 • riêng tư
  • Vie intime
   cuộc sống riêng tư
 • thân mật; ấm cúng
 • sens intime+ bản tâm
danh từ
 • bạn thân
  • Repas entre intimes
   bữa cơm giữa bạn thân với nhau
Related words
Related search result for "intime"
Comments and discussion on the word "intime"