Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
jambe
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • cẳng chân, chân
 • ống (quần)
 • (xây dựng) cột đỡ
 • cạnh (mắt lưới); càng (compa)
  • à toutes jambes
   ba chân bốn cẳng
  • avoir des jambes; avoir de bonnes jambes; avoir de fortes jambes
   đi khỏe
  • avoir tant de kilomètres dans les jambes
   mệt lử vì phải đi bao nhiêu kilomet
  • cela ne vous rend pas la jambe mieux faite
   cái đó chẳng lợi gì cho anh
  • casser bras et jambes
   xem casser
  • couper bras et jambes à quelqu'un
   xem couper
  • gras de la jambe
   (thân mật) bụng chân
  • faire une belle jambe à quelqu'un
   (mỉa mai) chẳng làm lợi gì cho ai
  • jambe de force
   (xây dựng) thanh chéo
  • jambe deça, jambe delà; jambe de-ci, jambe de-là
   chân bên này, chân bên kia
  • jouer des jambes
   chạy một mạch
  • n'aller que d'une jambe
   (nghĩa bóng) xấu đi, suy sút
  • n'avoir plus de jambes
   không đi được nữa
  • ne plus sentir ses jambes
   chân không lê được nữa
  • prendre ses jambes à son cou
   vắt chân lên cổ mà chạy
  • tenir la jambe à quelqu'un
   giữ ai lại để tâm sự
  • tirer dans les jambes de quelqu'un
   làm hại ai một cách hèn hạ
  • traîner la jambe
   lê chân đi
Related search result for "jambe"
Comments and discussion on the word "jambe"