Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
keeping
/'ki:piɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giữ, sự giữ gìn, sự bảo quản
 • sự coi giữ, sự trông nom, sự bảo vệ
  • to be in safe keeping
   được trông nom cẩn thận, được bảo vệ chắc chắn
 • (pháp lý) sự giữ, sự tuân theo
 • (tài chính) sự giữ sổ sách
 • (thương nghiệp) sự quản lý (một cửa hiệu)
 • sự tổ chức (lễ kỷ niệm)
 • sự hoà hợp, sự phù hợp, sự thích ứng, sự ăn ý, sự ăn khớp
  • to be in keeping with something
   hoà hợp với cái gì
  • to be out of keeping with something
   không hợp với cái gì, không thích ứng với cái gì
tính từ
 • giữ được, để được, để dành được
  • keeping applé
   táo để được
Related words
Related search result for "keeping"
Comments and discussion on the word "keeping"