Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
présenter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đưa, dâng, trình
  • Présenter un bouquet
   dâng một bó hoa
  • Présenter les lettres de créance
   trình thư ủy nhiệm
 • trình bày, trưng bày
  • Présenter des étoffes
   trưng bày vải
  • Présenter une théorie
   trình bày một học thuyết
 • giơ ra
  • Présenter le flanc à l'ennemi
   giơ sườn ra phía địch
 • giới thiệu
  • Présenter un ami
   giới thiệu một người bạn
 • biểu thị, tỏ
  • Présenter ses respects
   tỏ lòng kính trọng
  • présenter les armes
   bồng súng chào
nội động từ
 • (thân mật) trông có vẻ, có dáng vẻ
  • Ce jeune homme présente bien
   người thanh niên ấy trông có vẻ được đấy
Related search result for "présenter"
Comments and discussion on the word "présenter"