Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
propose
/propose/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đề nghị, đề xuất, đưa ra
  • to propose a course of action
   đề xuất một đường lối hành động
  • to propose a motion
   đưa ra một kiến nghị
  • to propose a change
   đề nghị một sự thay đổi
 • lấy làm mục đích; đặt ra, đề ra (làm mục đích)
  • the object I propose to myself
   mục đích tôi đề ra cho bản thân
 • đề nghị nâng cốc chúc, đề nghị uống mừng
  • to propose someone's health
   đề nghị nâng cốc chúc sức khoẻ ai
  • to propose a toast
   đề nghị nâng cốc chúc mừng (sức khoẻ ai...)
 • tiến cử, đề cử
  • to propose a candidate
   đề cử một người ra ứng cử
 • cầu (hôn)
  • to propose mariage to someone
   cầu hôn ai
 • có ý định, dự định, trù định
  • to propose to go tomorrow; to propose going tomorrow
   dự định đi ngày mai
nội động từ
 • có ý định, dự định, trù định
 • cầu hôn
  • to propose to someone
   cầu hôn ai
IDIOMS
 • man proposes, God disposes
  • (xem) disposes
Related search result for "propose"
Comments and discussion on the word "propose"