Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
purpose
/'pə:pəs/
Jump to user comments
danh từ
 • mục đích, ý định
  • for the purpose of...
   nhằm mục đích...
  • to serve a purpose
   đáp ứng một mục đích
  • to what purpose?
   nhằm mục đích (ý định) gì?
  • to the purpose
   có lợi cho mục đích, có lợi cho ý định; đúng lúc, phải lúc
 • chủ định, chủ tâm
  • on purpose
   cố tính, cố ý, có chủ tâm
 • ý nhất định, tính quả quyết
  • infirm of purpose
   không quả quyết
  • of set purpose
   nhất định, quả quyết
  • wanting in purpose
   không có ý nhất định, thiếu sự quả quyết
 • kết quả
  • to some purpose
   được phần nào kết quả
  • to little purpose
   chẳng được kết quả là bao
  • to no purpose
   chẳng được kết quả gì, vô ích
  • to good purpose
   có kết quả tốt
ngoại động từ
 • có ý định
  • he purposed coming; he purposed to come
   hắn ta có ý định đến
Related search result for "purpose"
Comments and discussion on the word "purpose"