Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
project
/project/
Jump to user comments
danh từ
 • kế hoạch, đề án, dự án
  • a new project for the development of agriculture
   một bản dự án mới về phát triển nông nghiệp
 • công trình (nghiên cứu)
 • công cuộc lớn (đòi hỏi nhiều tiền, thiết bị, nhân lực)
ngoại động từ
 • phóng; chiếu ra
  • to project a missile
   phóng một tên lửa
  • to project a beam of light
   chiếu ra một chùm sáng
 • (toán học) chiếu
  • to project a line
   chiếu một đường thẳng
 • đặt kế hoạch, thảo kế hoạch, làm đề án
  • to project a new water conservancy works
   đặt kế hoạch cho một công trình thuỷ lợi mới
  • to project oneself
   hướng ý nghĩ (về tương lai...); hướng tâm trí (vào cái gì...)
  • to project oneself into somebody's feeling
   đặt mình vào tâm trạng của ai
nội động từ
 • nhô ra, lồi ra
  • a strip of land projects into the sea
   một dải đất nhô ra biển
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn đạt rõ ý, diễn xuất rõ ý (làm cho người nghe, người xem nắm được ý mình)
Related search result for "project"
Comments and discussion on the word "project"