Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rapporter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đem trở lại, mang trở về; mang trả lại
  • Emporter les sacs vides et les rapporter tout pleins
   mang bao không đi và mang trở về đầy ắp
  • Rapporter un livre qu'on a emprunté
   mang trả lại cuốn sách đã mượn
 • đem về, mang về
  • Il a rapporté des cigares de Suisse
   anh ta đã mang xì gà Thụy Sĩ về
  • Chien qui rapporte le gibier abattu
   chó mang thú săn đã bắn được về
 • nối thêm, phụ thêm, chắp; lấy nơi khác đến
  • Rapporter un bout de planche à une étagère
   nối thêm một miếng gỗ vào cái kệ
  • Rapporter de la terre au pied d'un arbre
   đắp thêm đất lấy từ nơi khác đến vào gốc cây
 • cho, sinh (lợi lộc)
Related search result for "rapporter"
Comments and discussion on the word "rapporter"