Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
recourir
Jump to user comments
nội động từ
 • lại chạy, chạy lại
  • Recourir après une pause
   lại chạy sau khi nghĩ
  • j'ai oublié la viande je vais recourir au marché
   tôi quên mua thịt lại phải chạy ra chợ
  • cet athlète n'a pas recouru depuis son accident
   vận động viên này chưa chạy lại từ khi bị tai nạn
 • cầu đến, trông nhờ vào, dùng đến
  • Recourir au médecin
   cầu đến thầy thuốc
  • Recourir à la ruse
   dùng đến mánh khóe
 • (luật học, pháp lý) kháng án
ngoại động từ
 • chạy lại
  • Recourir en cent mètres
   chạy lại một trăm mét
Related search result for "recourir"
Comments and discussion on the word "recourir"