Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
revers
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • mặt trái
  • Revers d'une tapisserie
   mặt trái tấm thảm
  • Le revers de la vérité
   (nghĩa bóng) mặt trái của sự thật
 • phần lật ngược (ở tay áo, ở gấu quần); ve (áo)
 • cú đánh bằng mu bàn tay, cú tạt
 • (thể dục thể thao) quả trái, quả tạt (quần vợt)
 • (nghĩa bóng) bước thất thế; thất bại; sự sa sút
  • Essuyer des revers
   bị thất thế
  • revers militaires
   thất bại quân sự
  • à revers
   từ mặt sau, từ sau lưng
  • Attaquer à revers
   tấn công (từ) sau lưng
  • Le revers de la médaille
   xem médaille
  • revers de fortune
   xem fortune
  • revers de la main
   mu bàn tay
Related search result for "revers"
Comments and discussion on the word "revers"