Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
saber
/'seibə/ Cách viết khác : (saber) /'seibə/
Jump to user comments
danh từ
 • kiếm lưỡi cong (của kỵ binh)
  • a sabre cut
   nhát kiếm; sẹo vết kiếm
 • (số nhiều) (sử học) kỵ binh; đơn vị kỵ binh
 • cái gạn thuỷ tinh (nóng chảy)
IDIOMS
 • the sabre
  • lực lượng quân sự, sự thống trị quân sự
 • sabre rattling
  • sự đe doạ binh đao
ngoại động từ
 • đâm bằng kiếm, chém bằng kiếm
Related words
Related search result for "saber"
Comments and discussion on the word "saber"