Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
serré
Jump to user comments
tính từ
 • sít, khít
  • Serré les uns contre les autres
   sít vào nhau
  • Assemblage serré
   ráp khít
 • chật
  • Robe serré
   áo chật
 • chặt chẽ
  • Raisonnement serré
   lý luận chặt chẽ
 • súc tích
  • Style serré
   lời văn súc tích
 • dúm chân
  • Cheval serré du devant
   ngựa dúm chân trước
 • túng thiếu
  • avoir le coeur serré
   đau lòng
  • avoir le gosier serré
   nghẹn ngào không nói nên lời
  • une partie serrée
   (nghĩa bóng) một nước bài rất khó khăn
phó từ
 • mạnh mẽ, chặt
  • Mordre serré
   cắn chặt
 • (nghĩa bóng) cẩn thận, thận trọng
  • Jouer serré
   đánh cẩn thận, chơi cẩn thận
Related words
Related search result for "serré"
Comments and discussion on the word "serré"