Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
serrer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nắm chặt, siết chặt; bó chặt, ôm chặt; bóp; mím
  • Serrer la main
   nắm chặt tay
  • Serrer quelqu'un dans ses bras
   ôm chặt ai vào lòng
  • Serrer la taille
   bó chặt lưng
  • Serrer des liens
   siết chặt dây
  • Serrer un frein
   bóp phanh
  • Serrer les lèvres
   mím môi
 • cho sít vào
  • Serrer les rangs
   xếp hàng sít vào
 • đi sát
  • Serrer un mur
   đi sát tường
 • đuổi riết
  • Serrer l'ennemi
   đuổi riết quân địch
 • (tiếng địa phương) cất
  • Serrer du linge
   cất quần áo
  • serrer de près
   đuổi riết; bám riết; bám sát
  • serrer la queque
   cụp đuôi
  • serrer la terre
   (hàng hải) đi sát bờ
  • serrer le coeur
   xem coeur
  • serrer les coudes
   đoàn kết lại, sát cánh với nhau
  • serrer les dents
   nghiến răng, rít răng
  • serrer le vent
   xem vent
  • serrer son jeu
   (đánh bài) (đánh cờ) đánh cẩn thận
Related search result for "serrer"
Comments and discussion on the word "serrer"