Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
souffler
Jump to user comments
nội động từ
 • thổi
  • Souffler sur un potage
   thổi cháo
  • Le vent souffle
   gió thổi
 • thở
  • Souffler comme un boeuf
   thở như bò
  • Laissez-le souffler un instant
   cho anh ấy thở một chút đã
  • ne pas souffler
   im lặng, không nói năng gì
ngoại động từ
 • thổi
  • Souffler la bougie
   thổi cây nến
  • Souffler une vessie
   thổi cái bong bóng
  • Le vent lui souffle de la poussière au visage
   gió thổi cái bong bóng
 • thổi băng
  • Explosion qui a soufflé la maison
   sức nổ đã thổi băng ngôi nhà
 • nói thầm, rỉ (tai)
  • Souffler un secret à l'oreille
   rỉ tai một điều bí mật
 • nhắc
  • Souffler un acteur
   nhắc một diễn viên
  • Souffler à un élèvé sa leçon
   nhắc bài cho một học sinh
 • gợi (ý)
  • Souffler une bonne idée à quelqu'un
   gợi cho ai một ý hay
 • (thân mật) giành, giật
  • On lui a soufflé sa place
   người ta đã giành mất chỗ của nó
 • (thân mật) làm ngạc nhiên, làm sửng sốt
  • Son attitude m'a soufflé
   thái độ của nó làm cho tôi sửng sốt
  • ne souffler mot
   xem mot
  • souffler le chaud et le froid
   xem chaud
  • souffler le feu
   gây mâu thuẫn, gây thù hằn
Related search result for "souffler"
Comments and discussion on the word "souffler"