Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wriggle
/'rigl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự quằn quại; sự bò quằn quại
nội động từ
 • quằn quại; bò quằn quại
  • the eel wriggled through my fingers
   con lươn quằn quại bò tuột khỏi tay tôi
 • len, luồn, lách
  • to wriggle through
   luồn qua
  • to wriggle into someone's favour
   khéo luồn lách để được lòng ai
  • he can wriggle out of any difficulty
   nó có thể khéo léo thoát ra khỏi bất cứ khó khăn nào
 • (nghĩa bóng) thấy khó chịu, bực tức, ức
  • criticism made him wriggle
   sự phê bình làm cho hắn khó chịu
ngoại động từ
 • ngoe nguẩy
  • to wriggle one's tail
   ngoe nguẩy đuôi
  • to wriggle oneself free
   vặn mình tuột ra khỏi (dây trói...)
 • lẻn (vào, ra)
  • to wriggle one's way into
   lẻn vào, luồn vào
Related words
Related search result for "wriggle"
Comments and discussion on the word "wriggle"