Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
zest
/zest/
Jump to user comments
danh từ
 • điều thú vị, điều vui vẻ
  • story that lacks zest
   truyện không thú vị
  • to eat with zest
   ăn ngon miệng
 • vị ngon, mùi thơm; chất cho vào cho thêm hương vị
  • to add (give) a zest to
   tăng thêm chất lượng cho; làm cho thêm ngon thêm thú vị
 • sự say mê, sự thích thú
  • to enter into a plan with zest
   say mê bước vào một kế hoạch
 • (từ cổ,nghĩa cổ) vỏ cam, vỏ chanh (cho vào rượu, xúp... cho thêm hương vị)
Related search result for "zest"
Comments and discussion on the word "zest"