Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
relish
/'reliʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • đồ gia vị (nước xốt, nước chấm...)
 • mùi vị, hương vị (của thức ăn)
  • meat has no relish when one is ill
   người ốm thì ăn thịt chẳng thấy mùi vị gì
 • vẻ lôi cuốn, vẻ hấp dẫn; điều gây hứng thú, ý vị
  • horseplay loses its relish after childhood
   qua tuổi thơ ấu các trò chơi ầm ỹ mất vẻ hấp dẫn (không có gì là hứng thú)
 • sự hứng thú, sự thú vị, sự thích thú
  • to eat something with great relish
   ăn thứ gì rất thích thú
  • to have no relish for something
   không thú vị cái gì
IDIOMS
 • hunger is the best relish
  • (tục ngữ) đói thì ăn gì cũng ngon
ngoại động từ
 • thêm gia vị (cho món ăn)
 • nếm, hưởng, thưởng thức
 • thú vị, thích thú, ưa thích
  • to relish reading Shakespeare
   thích đọc Sếch-xpia
nội động từ
 • (+ of) có vị, có mùi
  • to relish of preper
   có vị hạt tiêu
Related search result for "relish"
Comments and discussion on the word "relish"