Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nip
/nip/
Jump to user comments
danh từ
 • (viết tắt) của Nipponese
 • cốc rượu nhỏ
  • to tkae a nip
   uống một cốc rượu nhỏ
  • a nip of whisky
   một cốc nhỏ rượu uytky
danh từ
 • cái cấu, cái véo, cái cắn, cái kẹp
  • to give someone a nip
   cấu (véo) ai
 • sự tê buốt, sự tê cóng; cơn giá rét cắt da cắt thịt
 • sự thui chột, sự lụi đi (cây cối vì giá rét)
 • (nghĩa bóng) lời nói cay độc, lời nói đay nghiến
 • (kỹ thuật) cái kìm, cái kẹp, cái mỏ cặp
động từ
 • cắn, nay, cấu, véo, bấm, kẹp, quắp
  • to nip one's finger in the door
   kẹp ngón tay ở cửa
 • (nip off) ngắt
  • to nip off the flower bud
   ngắt nụ hoa
 • tàn phá, phá hoại; làm cho lụi đi, làm cho thui chột đi
  • to nip in the bud
   (nghĩa bóng) bóp chết ngay từ khi còn trứng nước
 • lạnh buốt; làm tê buốt, cắt da cắt thịt (gió, rét)
  • the wind nips hard this morning
   sáng hôm nay gió lạnh buốt
 • (từ lóng) bắt, tóm cổ, giữ lại
 • (từ lóng) xoáy, ăn cắp vặt
 • (kỹ thuật) bẻ gây, cắt đứt
 • (kỹ thuật) kẹp chặt
IDIOMS
 • to nip along
  • chạy vội đi
 • to nip in
  • lẻn nhanh vào, chạy vụt vào
  • nói xen vào, ngắt lời
 • to nip out
  • lẻn nhanh ra, chạy vụt ra
 • to nip off
  • chạy vụt đi, chuồn thãng
 • to nip on ahead
  • chạy lên trước, chạy lên đầu
 • to nip up
  • nhặt vội
  • (từ lóng) trèo thoăn thoắt; bước lên thoăn thoắt
Related search result for "nip"
Comments and discussion on the word "nip"