Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
état
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tình trạng, trạng thái, tình huống
  • état de santé
   tình trạng sức khỏe
  • état normal
   trạng thái bình thường
  • état de fonctionnement
   trạng thái làm việc
  • état initial
   trạng thái ban đầu
  • état de transition
   trạng thái chuyển tiếp
  • état intermédiaire
   trạng thái trung gian
  • état de repos
   trạng thái nghỉ
  • état cristallin
   trạng thái kết tinh
  • état dégénéré
   trạng thái suy biến
  • état d'équilibre
   trạng thái cân bằng
  • état hors d'équilibre
   trạng thái mấtcân bằng
  • état amorphe
   trạng thái vô định hình
  • état anhydre
   trạng thái khan
  • état bloqué
   trạng thái bị phong toả
  • état colloïdal
   trạng thái keo
  • état quasi-stationnaire
   trạng thái chuẩn dừng
  • état critique
   trạng thái tới hạn
  • état surcritique
   trạng thái trên tới hạn
  • état d'apesanteur
   trạng thái không trọng lượng
  • état excité/état d'excitation
   trạng thái kích thích
  • état fondamental
   trạng thái cơ bản
  • état final
   trạng thái chung cuộc
  • état stable
   trạng thái ổn định
 • thể
  • état gazeux
   thể khí
  • état liquide
   thể lỏng
  • état solide
   thể rắn
  • état plastique
   thể dẻo
  • état de vapeur
   thể hơi
 • địa vị xã hội, chức nghiệp
  • état militaire
   địa vị quân nhân
 • biểu, bản kê, danh sách
  • état du personnel d'un service
   danh sách nhân viên một sở
 • nước, bang
  • Les grands états
   những nước lớn
  • état fédéral
   liên bang
 • (Etat) Nhà nước
  • Conseil d'Etat
   Hội đồng Nhà nước
 • (sử học) đẳng cấp
  • Tiers état
   đẳng cấp thứ ba
 • (sử học) hội đồng, quốc hội
  • états provinciaux
   hội đồng hàng tỉnh
  • états généraux
   quốc hội
  • affaire d'Etat
   quốc gia đại sự
  • coup d'Etat
   cuộc đảo chính, cuộc chính biến
  • en état de
   có thể, có khả năng
  • en l'état
   trong tình trạng ấy
  • en tout état de cause
   dù sao đi nữa
  • état civil
   hộ tịch
  • état d'âme
   tâm trạng
  • état de choses
   sự tình
  • état des lieux
   giấy chứng nhận tình trạng nơi ở (giữa người chủ và người mới đến thuê)
  • état de siège
   giới nghiêm
  • état de service
   trạng thái làm việc; lý lịch công tác
  • être dans un bel état
   (mỉa mai) đẹp nhỉ
  • être (se mettre) dans tous ses états
   (thân mật) cuống quít; vùng vằng
  • faire état de
   khoe khoang; đề cao
  • hors d'état
   không dùng được nữa; không còn khả năng
  • Hors d'état de nuire
   không còn khả năng làm hại nữa
  • tenir en état
   giữ gìn để sẵn sàng, sắp sẵn
Related words
Related search result for "état"
Comments and discussion on the word "état"