Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
diamond
/'daiəmənd/
Jump to user comments
danh từ
 • kim cương
  • black diamond
   kim cương đen; than đá
  • rough diamond
   kim cương chưa mài; (nghĩa bóng) người căn bản tốt nhưng cục mịch
 • vật lóng lánh, điểm lóng lánh (như kim cương)
 • dao cắt kính ((thường) glazier's diamond, cutting diamond)
 • hình thoi
  • diamond panes
   cửa kính hình thoi
 • (số nhiều) hoa rô
  • the six of diamonds
   lá bài sáu rô
 • (ngành in) cỡ bốn (chữ)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sân bóng chày
IDIOMS
 • diamond cut diamond
  • mạt cưa mướp đắng, vỏ quít dày móng tay nhọn, kẻ cắp bà già gặp nhau
tính từ
 • bằng kim cương; nạm kim cương
 • hình thoi
ngoại động từ
 • nạm kim cương; trang sức bằng kim cương
  • to diamond oneself
   đeo kim cương
Related search result for "diamond"
Comments and discussion on the word "diamond"