Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
affair
/ə'feə/
Jump to user comments
danh từ
 • việc
  • it's my affair
   đây là việc (riêng) của tôi
  • mind your own affair
   hãy lo lấy việc của anh
 • (số nhiều) công việc, việc làm, sự vụ
  • internal affair of a country
   công việc nội bộ của một nước
  • Department of Home affair
   bộ nội vụ
  • Department of Foreign affairs
   bộ ngoại giao
 • chuyện tình, chuyện yêu đương
 • chuyện vấn đề
  • affair of honour
   vấn đề danh dự; cuộc đọ kiếm
 • việc buôn bán; việc giao thiệp
  • a profitable affair
   việc buôn bán có lời
  • to have an affair with somebody
   có việc giao thiệp với ai
 • (thông tục) cái, thứ, vật, đồ, món, chuyện
  • this motor-cycle is a very complicated affair
   cái mô tô này thật là một món phức tạp quá
 • (quân sự) trận đánh nhỏ
Related search result for "affair"
Comments and discussion on the word "affair"