Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
thing
/θiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • cái, đồ, vật, thứ, thức, điều, sự, việc, món
  • expensive things
   những thứ đắt tiền
 • đồ dùng, dụng cụ
  • the things
   bộ đồ trà
 • đồ đạc, quần áo...
  • put your things on and come for a walk
   anh hãy mặc quần áo vào rồi đi chơi
 • vấn đề, điều, công việc, sự việc, chuyện
  • there's another thing I want to ask you about
   còn một vấn đề nữa tôi muốn hỏi anh
  • that only makes things worse
   cái đó chỉ làm cho tình hình xấu hơn, cái đó chỉ làm cho sự việc rắc rối hơn
  • you take things too seriously
   anh quá quan hoá vấn đề
  • the best thing to do is...
   điều đó tốt nhất là...
  • that is quite a different thing
   đó là một việc hoàn toàn khác
  • I have a lot of things to do
   tôi có một lô công việc phải làm
 • người, sinh vật
  • poor little thing!
   tội nghiệp thằng bé!
  • you silly thing!
   cậu thật là ngốc
  • dumb things
   thú vật, súc vật
 • (pháp lý) của cải, tài sản
  • things personal
   động sản
 • mẫu, vật mẫu, thứ, kiểu
  • it is the newest thing out
   đây là kiểu (thứ) mới nhất
  • it's quite the thing
   thật đúng kiểu, thật đúng mốt
IDIOMS
 • above all things
  • trên hết
 • as a general thing
  • thường thường, nói chung
 • to know a thing or two
  • có kinh nghiệm, láu
 • to look (feel) quite the thing
  • trông ra vẻ (cảm thấy) khoẻ mạnh
 • to make a good thing out of something
  • kiếm chác được ở cái gì
Related words
Related search result for "thing"
Comments and discussion on the word "thing"