Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
agreeable
/ə'griəbl/
Jump to user comments
tính từ
 • dễ chịu, dễ thương
  • agreeable weather
   thời tiết dễ chịu
  • agreeable voice
   giọng dễ thương
 • vừa ý, thú, khoái
 • (thông tục) vui lòng, sẵn sàng, tán thành, sẵn sàng đồng ý
  • to be agreeable to someone's proposal
   sẵn sàng tán thành lời đề nghị của ai
 • agreeable to hợp với, thích hợp với
  • to be agreeable to the taste
   hợp với với sở thích
IDIOMS
 • to make oneself agreeable to somebody
  • cố gắng làm vừa lòng ai, cố gắng làm vui lòng ai
Related words
Related search result for "agreeable"
Comments and discussion on the word "agreeable"