Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
brief
/bri:f/
Jump to user comments
tính từ
 • ngắn, vắn tắt, gọn
  • a brief note
   lời ghi chú vắn tắt
danh từ
 • bản tóm tắt, bản toát yếu
 • (pháp lý) bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa (một vụ kiện); ((nghĩa rộng)) việc kiện, việc tố tụng
  • to hold a brief for someone
   biện hộ cho ai, cãi cho ai (luật sư)
 • lời chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
 • (tôn giáo) chiếu thư (của giáo hoàng)
IDIOMS
 • in brief
  • tóm lại
ngoại động từ
 • tóm tắt lại
 • lập hồ sơ (một vụ kiện)
 • giao cho luật sư để biện hộ
 • chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
 • chỉ dẫn tường tận
Related words
Related search result for "brief"
Comments and discussion on the word "brief"