Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cadrer
Jump to user comments
nội động từ
 • hợp, xứng, khớp
  • Réponse qui ne cadre pas avec la question
   lời đáp không hợp với câu hỏi
  • Faire cadrer
   làm cho hợp, làm cho khớp
ngoại động từ
 • giữ chặt, không cho nhúc nhích
 • (nhiếp ảnh, điện ảnh) gióng khung
Related words
Related search result for "cadrer"
Comments and discussion on the word "cadrer"