Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
caquet
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tiếng cục tác (gà)
 • (nghĩa bóng) lời ba hoa không kín miệng
 • (số nhiều) (từ cũ, nghĩa cũ) lời xoi mói
  • caquet bon bec
   người ba hoa không kín miệng
  • rabattre (rabaisser) le caquet de quelqu'un
   làm cho ai câm họng thói ba hoa khoác lác
Related search result for "caquet"
Comments and discussion on the word "caquet"