Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
caresse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự vuốt ve, sự mơn trớn
  • Faire des caresses à un enfant
   vuốt ve một đứa trẻ
 • sự dịu dàng
  • La caresse muette des yeux
   sự dịu dàng thầm lặng của cặp mắt
 • sự lướt nhẹ (của làn gió...)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) lời nói ngọt ngào; sự chiều chuộng
Related words
Related search result for "caresse"
Comments and discussion on the word "caresse"